quyền riêng tư

Lucky88 đăng nhập tận tâm bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý từ tòa án.

Thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được bảo vệ tuyệt đối thông qua việc sử dụng cổng an toàn chuẩn mã hóa 128 bit SSL và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật để đảm bảo không có xâm nhập từ bên ngoài. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin cần thiết cho các đối tác thanh toán và tổ chức tài chính để hoàn thành yêu cầu thanh toán. Tất cả dữ liệu được giới hạn và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng các thông báo về khuyến mại mà khách hàng quan tâm qua email. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, bởi vì chúng tôi tôn trọng và tuân thủ chính sách bảo mật của mình. Mọi hành vi phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản hoặc sử dụng nội dung của lucky88 hoặc nhân bản máy chủ không thuộc sở hữu của lucky88 đều cần có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ cổng game lucky88.